Vaikuttajamarkkinointi ❤️ 360° VR-videot

Tavoita uusia asiakkaita vaikuttajamarkkinoinnilla! 

Vaikuttajamarkkinoinnissa brändin tai yrityksen viestinviejäksi valitaan sosiaalisen median mielipidevaikuttaja, jonka tyyli istuu brändin tyyliin ja joka tavoittaa omissa kanavissaan sen kohderyhmän, jota kampanjalla halutaan tavoitella. Vaikuttajamarkkinointi tavoittaa nekin kohderyhmät, jotka muuten ovat yrityksen markkinointiviestinnän ulottumattomissa.

Nykyään ostopäätökset tehdään pääasiassa kaverisuositusten perusteella. Sosiaalisen median vaikuttajia pidetään ikään kuin kavereina: heitä seurataan useassa kanavassa ja heidän arvioonsa luotetaan.

Vaikuttajamarkkinoinnin kampanjalla tavoitetaan uusia asiakkaita, nostetaan seuraajien tai tilaajien määriä asiakkaan kanavissa sekä vahvistetaan brändiviestiä.

Kampanjaidea

Vaikuttajamarkkinoinnin kampanjaan valitaan mukaan paikallisia mikrovaikuttajia sekä valtakunnallisia vaikuttajia (bloggaajia, youtubaajia, muusikoita, urheilijoita jne.) Näin taataan mahdollisimman laaja näkyvyys ja vaikutus.

 • Paikalliset mikrovaikuttavat ovat oman alueensa mielipidejohtajia, joihin on helppo samastua. Heitä on helppo seurata ja heihin suhtaudutaan, kuin kaveriin.
 • Valtakunnallisten sosiaalisen median vaikuttajien kautta on mahdollista tavoittaa jopa satoja tuhansia silmäpareja. Valitsemalla vaikuttajan huolellisesti, tavoitetaan asiakkaan toivoma kohderyhmä.

Kampanjassa toteutetaan neljä Youtube- tai Facebook-videota asiakkaan kanavaan. Kullekin videolle tuotetaan lisäksi behind the scenes -videot sekä teaserit sosiaalisen median markkinointia varten.

Enemmän katsojia ja katseluminuutteja 360-videolla

360° VR-videot muuttavat kaiken, mihin olemme perinteisesti tottuneet videoiden katsomisessa. Se muuttaa meidät katsojasta kokijaksi. Se luo tunteen, että olemme osa jotakin. 360° VR-videoilla on mahdollista saada suora yhteys katsojan aisteihin, tunteisiin ja koko kehoon, jolloin haluamamme viesti menee paljon paremmin perille.”
– Kristian Katisko, Co-Founder, 360teekki Oy

Lisäksi 360° VR-videot mahdollistavat katsojan mukaan ottamisen esimerkiksi niin, että kun videolla useampi henkilö keskustelee yhdessä, pääsee katsoja ikään kuin osaksi keskustelupiiriä. Osallistumisen tunne vahvistuu ja katseluaika pitenee.

Vaikuttajien osallistaminen kampanjaan 

Näkyvyyden lisäämiseksi sosiaalisen median vaikuttajat osallistetaan mukaan kampanjaan kullekin ominaisella tavalla. Heidät otetaan mukaan jo ideointivaiheessa, mikä sitouttaa heidät kampanjaan ja varmistaa, että kampanja onnistuu. Samalla saadaan mukaan uudet ja raikkaat ideat ja varmistetaan, että sisältö kiinnostaa kohderyhmää.

Paikalliset mikrovaikuttajat etsitään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Vaikuttajat näkyvät videoilla omilla kasvoillaan ja osallistuvat videon jakamiseen heille sopivalla tyylillä.

Valtakunnallisiksi vaikuttajiksi valitaan mukaan ne henkilöt, jotka sopivat asiakkaan arvoihin ja tavoittavat asiakkaan toivoman kohderyhmän parhaiten. Vaikuttavuuden tulokset mitataan ennen kampanjaa ja sen jälkeen. Tulokset mitataan ennen ja jälkeen kampanjan.

 

Kampanjan julkaisu

Videoiden orgaaninen leviäminen ja viraalius varmistetaan jakelun huolellisella suunnittelulla. Jakelukanaviksi valitaan asiakkaan omat kanavat, minkä lisäksi mukaan osallistetaan mahdolliset sidosryhmien kanavat, mikrovaikuttajien kanavat sekä valtakunnallisten vaikuttajien kanavat. Jakelu suunnitellaan monikanavaiseksi (Youtube, Facebook, Twitter, Snäppi, Instagram jne), jotta kohderyhmä tavoitetaan varmasti!

Suunnittelemme videon jakelun some-kanavienne ylläpitäjille puolestanne. Jakelusuunnitelma sisältää oikeat hashtagit, tägäukset sekä ohjeistukset, jotka edesauttavat videoiden leviämistä ja mahdollistavat sen löydettävyyden. Lisäksi suunnittelemme Facebook-, Instagram- ja/tai Youtube-mainonnan ja ohjeistamme kanavien ylläpitäjät niiden tekemiseen. Sosiaalisen median mainonnalla voidaan ohjata yleisöt haluttuun kanavaan, ja oikein tehtynä suunnitelmallisella mainonnalla voidaan moninkertaistaa videon tavoittavuus (reach).

 

Tavoitteet ja onnistumisen mittaaminen

 1. Kampanjan alussa valitaan mittarit, joita kampanjassa seurataan. Kampanjassa voidaan seurata esimerkiksi sitä, montako uutta asiakasta, seuraajaa tai tilaajaa saatiin kampanjan aikana.
 2. Keräämme lisäksi kampanjan vaikuttavuusluvut (katselukerrat, katseluminuutit, reagoinnit, jaot). Pelkän raportoinnin lisäksi analysoimme tulokset.
 3. Keräämme katsojien kokemukset yhteen.
 4. Vertailemme kampanjaa TV-mainontaan ja ns. perinteiseen mainontaan.

 

Tilaa kampanja!

Lue alta tarkempi kuvaus videotuotannosta, palvelun hinnat ja meidän referenssit! 👇VAIKUTTAJAMARKKINOINNIN 360
°-VIDEOKAMPANJA

4 x video (kesto 3–5 minuuttia)
4 x behind the scenes -video (kesto 2–3 minuuttia)
4 x teaseri (kesto 20–30 sekuntia)

Yht. 12 kappaletta 360°-videota.

Videoiden sisältö (synopsis) suunnitellaan kaikkien toimijoiden yhteistyössä. Sisältö hiotaan käsikirjoitusvaiheessa. Lisäbonuksena voidaan antaa asiakkaalle toimintatapakoulutusta sekä tehdä erilaista tuotesijoittelua.

360°-videoiden avulla katsojalle syntyy selkeä käsitys asiakkaan tuotteesta tai palvelusta. Lisäksi 360°-videomuoto lisää videoiden viihdearvoa: niillä voi kertoaa laajempaa tarinaa. Katsojan on helppo samastua videolla näkyvään tilanteeseen ja intensiivisemmän kokemuksen jälkeen katsojan kynnys ostaa kyseinen tuote tai palvelu on matalampi. Tutkimuksen mukaan 360°-videoita katsotaan viisi kertaa kauemmin kuin tavallista videota.

Kokonaisuus sisältää

  1. Käsikirjoituksen ja kuvaussuunnitelman
  2. Suunnitelman mukaisen videon kuvaamisen 2 henkilön tuotantotiimillä (ohjaaja / kuvaaja, äänittäjä)
  3. Making of -valokuvia kuvauksista
  4. Musiikin, tekstityksen ja puheiden äänitykset
  5. Jälkituotannon eli leikkauksen, videon värimäärittelyn, grafiikat ja äänen jälkikäsittelyn
  6. Videot ovat Facebook- ja Youtube-yhteensopivia

Kuvaukset

Käytössämme on moderni 360°-videoissa käytettävä kalusto. Kuvatessa käytämme liikkuvaa tai staattista 360°-kuvaamistapaa.

Editointi

Toimitamme jokaisesta osasta vedoksen, johon pyydämme tekemään mahdolliset halutut korjaukset. Lopullinen videoaineisto toimitetaan teille Youtube- ja Facebook-alustoille sopivassa muodossa.

Videot

Videomuoto on 360°-video. Se sopii esitettäväksi parhaiten Youtubessa ja Facebookissa. 360° antaa katsojalle intensiivisemmän kokemuksen. Lisäksi niitä voidaan näyttää messuilla virtuaalilasien kautta tai tabletin ruudulta.

Tekstitys kansainvälisen levityksen tueksi lisämaksusta

Videoille on saatavana kauttamme tekstitys, jota voidaan käyttää Youtube- tai Facebook-alustoissa. Youtubessa julkaistavien videoiden otsikot, kuvaus (description) ja avainsanat käännetään myös. Käännöksistä ja litteroinnista huolehtii kielitoimisto. (Ks. referenssit.)

Videon kaikkien tekstien (puheen tekstitys, otsikot, avainsanat, videon selitekuvaus) käännös ja litterointi sekä asennus videoihin 300 € + alv. 24 % / video. Tekstitys toimitetaan myös .srt-tiedostona asiakkaalle myöhempää käyttöä varten. Mahdolliset käännöskielet yllä olevalla hinnalla: englanti, saksa ja venäjä.

 


HINNOITTELU

Vaikuttajamarkkinointikampanja sisältää:

 • Suunnittelutyön
 • Valtakunnallisten (3–4 hlö) ja mikrovaikuttajien etsimisen, esittelyn ja valinnan
 • Viestinnän ja ideoinnin vaikuttajien kanssa
 • Videoiden jakelun ja jakelusuunnitelman
 • Mittarit ja raportoinnin
 • Facebook-mainonnan suunnittelun, oikeiden kohderyhmien etsimisen sekä ohjeistamisen ylläpitäjille
 • Käsikirjoitustyön

Yhteensä 10 200 €

 

Suositusbudjetti vaikuttajakustannuksiin:

 • Yhteistyö mikrovaikuttajien kanssa (huom. useita eri ryhmiä) yhteensä noin 6 000 eur (alv 0 %).
 • Valtakunnalliset vaikuttajat yhteensä noin 10 000–30 000 euroa (alv 0%)
 • Facebook-mainonta yhteensä noin 2 000 euroa (alv 0 %)

 

360°-vaikuttajavideotuotanto sisältää

 • 12 kpl videoita
 • Kuvakäsikirjoitustyön
 • Kuvaussuunnitelman 
 • Äänisuunnittelun
 • Kuvauksen
 • Editoinnin ja jälkituotannon

Yhteensä 17 850 €

 


REFERENSSIT

Vaikuttajamarkkinoinnin kampanjat

Pauligin Paulan tyylilanseerausVaikuttajamarkkinointia Kampin kauppakeskuksen, Tekniikan Akatemian ja Kauppakeskus Zeppelinin kanssa.

360° VR-videoita

Attendon Mummola-hoivakodin esittely. Superpark Vantaan ja Oulun esittelyt. Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan esittely ja lummehuoneen esittely. Kolilla kuvatut talvimaisemat.

Perinteinen video
Esimerkki englannin kielellä tekstitetystä luonto- ja kalastusvideosta.

 

Tilaa kampanja tästä!